شکل دارویی : کپسول
بسته بندی : 30 عددی

مواد موثره: هر کپسول حاوی 300 میلیگرم عصاره چای سبز و 100 میلیگرم سرکه سیب میباشد
دسته دارویی : دارو گیاهی-کنترل وزن و کنترل اشتها
سازنده:پژوهشکده جهاد دانشگاهی