شکل دارویی : قرص 25/5 و 10/5   میلی گرمی
بسته بندی : بسته 30 عددی
نام ژنریک: متشکل از امپاگلیفلوزین (25 یا 10 ) و لیناگلیپتین(5 میلیگرم)
نام برند :GLYXAMBI گلیکسمبی
دسته دارویی :ضد دیابت
سازنده: شرکت داروسازی الحاوی
 امپاگلیفلوزین با افزایش دفع قند توسط کلیه های شما کار می کند. Linagliptin با افزایش سطح مواد طبیعی به نام incretin ها کار می کند. Incretins  با افزایش سطح  انسولین آزاد، به خصوص پس از غذا کمک به کنترول قند می کنند . آنها همچنین ساخت  قند توسط کبد شما را کاهش می دهند.