شکل دارویی : ;کپسول 0.5   میلی گرمی
بسته بندی : بسته 30 عددی
نام ژنریک: دوتاستراید
دسته دارویی :مهار کننده ایزوآنزیم 5-الفا ردوکتاز(مانع تبدیل تستوسترون به DHT)-درمان علامتی BPH
سازنده: شرکت داروسازی تسنیم