شکل دارویی : قرص 750  میلی گرمی
بسته بندی : بسته 30 عددی
مواد موثره: عصاره خشک اکیناسه
دسته دارویی : دارو گیاهی-تقویت سیستم ایمنی بدن
سازنده: شرکت داروسازی قائم دارو
احتیاط: با دارو های سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن مانند سیکلوسپرین , متوترکسیت  تداخل دارد.