سیپروترون (کامپاند)

(نام تجاری: Diane)

گروه دارویی: آنتی آندروژن
گروه درمانی: ضد آندروژن و استروژن
شکل دارویی: قرص
مصرف در دوران حاملگی: گروه X

View Full Size Image


موارد مصرف: درمان آکنه و پرمویی غیر طبیعی (هیر سوتیسم)
میزان مصرف: یک قرص روزانه به مدت 21 روز در سیکل های ماهانه. اولین دارو باید از روز اول سیکل یا دوره ماهانه شروع شود و پس از 7 روز آثار دوره دوم شروع می شود.

بعد از اتمام بسته 21 عددی به مدت یك هفته از خوردن قرصها خودداری نموده و از روز هشتم بسته بعدی را آغاز نمائید و در دوره های بعدی نیز به همین ترتیب عمل نمائید .


اطلاعات بیمار: -این دارو برای بیماری فــعلی شما تجویز شده است ، لذا از مصرف آن در موارد مشابه و یا توصیه آن به دیگران خودداری نمائید .
- قبل از مصرف این دارو در موارد زیر با پزشك خود مشورت نمائید :
اختلالهای تـرومبوآمبولیك یا سـابقه آن ، نـاراحتی های قلبی – عروقی ( مانند فشار خـون بالا ، بیماری عروقی كرونر ) ، اختلال های مغزی – عروقی ، بدخیمی ها ، بیماری كبدی یا سـابقه آن ، خــونریزی غیر عادی مهبلی بدون علت مشخص ، دوران شیر دهی و حاملگی ، مصرف داروهای ریفامپین ، بــاربیتوراتها ، داروهای ضد تشنج و سیكلوسپورین .
-قبل از مصرف دارو بهتر است بیمار آزمایشات پزشكی را انجام و در صورت تكرار مصرف در دوره های شش ماهه مجدداٌ كنترل گردد .
-عدم وجود اختلالات انعقادی در بیمار باید مشخص گردد.

 

DIANE-35 is to be taken regularly in order to achieve the therapeutic efficacy and the required contraceptive protection. The dose regimen of DIANE-35 and DIANE-35 ED is similar to the usual regimen of most of the combined oral contraceptives. Thus, the same administration rules must be considered

For the treatment of androgen-dependent diseases in women, such as acne, especially pronounced forms and those which are accompanied by seborrhea or by inflammation or formation of nodes (acne papulopustulosa, acne nodulocystica), androgenetic alopecia and mild forms of hirsutism. DIANE-35 is also indicated for oral contraception in women with androgen-dependent diseases and for the treatment of polycystic ovary syndrom